Informacja dla kupującego

Informujemy, że Informacje towarzyszące, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym będą dołączane do dokumentów dostawy razem z CMR/WZ i atestem.

Również te informacje są na naszej stronie w zakładce DOPUSZCZENIA  NA RYNEK